Begeleiding

Door psychische, sociale of lichamelijke problemen kunt u het gevoel hebben de grip op het dagelijks leven te verliezen. Thuis loopt het niet helemaal naar wens. Wij kunnen u dan ondersteuning bieden, zodat u weer grip krijgt. Wij bieden u dan psychosociale begeleiding tot praktische huishoudelijke steun. U wordt begeleid bij het (weer) aanleren, structureren en uitvoeren van alledaagse activiteiten of met het omgaan van een beperking als gevolg van een ziekte of een gebeurtenis in uw leven, zodat u uiteindelijk zo goed en zelfstandig mogelijk functioneert. Wij vinden daarbij een goede samenwerking en vertrouwensrelatie met u belangrijk.

Toegang en kosten


Individuele begeleiding wordt verleend vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit betekent dat de gemeente waar u woont, daar verantwoordelijk voor is. Of u in aanmerking komt voor begeleiding wordt dan ook bepaald door de gemeente. Voor het bieden van begeleiding kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen. Voor meer informatie kunt u contact met Zorgvitaal Zuidwest opnemen of met de afdeling WMO van uw gemeente.

Soms, afhankelijk van uw situatie, wordt begeleiding vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) verleend. U betaalt dan een eigen bijdrage, die op basis van uw inkomen door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt vastgesteld.