Organisatie

Zorgvitaal Zuidwest: Persoonlijk en Dichtbij


Zorgvitaal Zuidwest is een professionele organisatie die thuiszorg biedt in de regio Rotterdam en Den Haag. Al meer dan 10 jaar wordt onze zorgverlening gekenmerkt door een cliëntgerichte werkwijze en een kleinschalige opzet. Bovendien staan de kwaliteit van zorg en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel.


Zorgvitaal Zuidwest:

- Verleent zorg op een tijd die u uitkomt
- Werkt met een vast klein team
- Geeft u deskundige en betrouwbare zorgverleners
- Is persoonlijk, snel en flexibel


Tevredenheid


Bij Zorgvitaal Zuidwest houden wij graag rekening met uw wensen en mogelijkheden. Hieruit volgt dat uw mening over onze zorgverlening van belang is. Aan de ene kant is dit voor ons belangrijke informatie om de kwaliteit van de zorgverlening hoog te houden en aan de andere kant geeft het ons de mogelijkheid om de thuiszorg nog beter op uw wensen aan te laten sluiten. Zo bent u verzekerd van een goede keuze voor Zorgvitaal Zuidwest.


Cliënttevredenheidsmeting


Iedere twee jaar wordt een cliënttevredenheidsmeting volgens de Consumer Quality index , een CQ meting, uitgevoerd. In dit onderzoek wordt middels vragenlijsten anoniem naar de cliëntervaringen gevraagd. Daarnaast vinden tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie plaats waarin ook besproken wordt hoe u onze zorgverlening heeft ervaren.

Bij de laatste CQ-meting hebben wij een totaalscore van 3,34 behaalt. Deze score is een rapportcijfer, waarbij de laagst mogelijke score 1 is en de hoogst haalbare score 4 is.